Prijava za djelatnike Agronomskog fakulteta

Kandidati za upis u prvu godinu prijediplomskih / diplomskih studija i studenti Agronomskog fakulteta prijavu rade odabirom odgovarajuće opcije na naslovnici sustava za upise.